Typisch Marlijn

TYPISCH DE MARLIJN…

● Structuur en sfeer van veiligheid en vertrouwen; ‘gezellige discipline’

● Een belangrijk motto: de vrijheid van de een, mag niet ten koste gaan van de vrijheid van de ander.

● Het samenwerken en samenspelen van de oudere en jongere kinderen.

● Een duidelijke, herkenbare visie op Ieder kind wereldwijs. 


● Veel kleutermaterialen die aansluiten op de ontwikkelingsbehoeften van de kleuters.

● Een goede zorgstructuur en groepsbesprekingen.

● Praktijk voor fysiotherapie, logopedie en dyslexie begeleiding in het gebouw.

● Veel materialen en een leerlijn voor kinderen die uitdaging nodig hebben.


● Een plusklas vanaf groep 1  voor hoogbegaafde kinderen.

● Een afdeling voor voltijd hoogbegaafden onderwijs vanaf groep 6.

● Veel aandacht voor creatieve en culturele activiteiten.

● De betrokkenheid en hulp van veel ouders bij allerlei schoolse activiteiten.


● Een enthousiast, gemotiveerd en hecht team.

● Het open karakter van de school.

● Ruime en veilige speelgelegenheid buiten.

● Peuterspeelzaal in het gebouw en naschoolse opvang op het schoolplein in een apart gebouw 

 

Cookie instellingen