Typisch Marlijn

 • Een goede zorgstructuur en groepsbesprekingen.
 • Ondersteuning van specialisten in school voor kinderen én de leerkracht. Voor zowel hulp in de klas (HIK) als hulp uit de klas (HUK).
 • Praktijk voor fysiotherapie, logopedie en dyslexie begeleiding in het gebouw.
 • Materialen en een extra ontwikkelde leerlijn voor kinderen die uitdaging nodig hebben.
 • Een DOC- groep onderbouw (vanaf groep 3) en een DOC-groep bovenbouw voor hoogbegaafde kinderen, voorheen de plusklas.
 • Een afdeling (Delphina) voor voltijd hoogbegaafden onderwijs vanaf groep 5.
 • Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) door vakleerkrachten voor de groepen 1 t/m 8.
 • Betrokkenheid en hulp van veel ouders bij allerlei schoolse activiteiten.
 • Een enthousiast, gemotiveerd en hecht team.
 • Technieklessen voor groep 1 t/m 8.
 • Leesmaatjes. De kinderen uit groep 7 worden gekoppeld aan de kinderen uit groep 1-2 en de kinderen van groep 8 aan de kinderen uit groep 3.
 • Een speellokaal voor de het bewegingsonderwijs van de kleuters.
 • Gymzaal direct naast de school.
 • Vakleerkracht gym voor alle gymlessen.
 • Ruime en veilige speelgelegenheid buiten.
 • Peuterspeelzaal en naschoolse opvang in hetzelfde gebouw.

 

Veel aandacht voor activiteiten:
 • Het welkomstfeest aan het begin van het schooljaar, waarin we nieuwe kinderen welkom heten op onze school.
 • De Kinderboekenweek met veel activiteiten daaromheen.
 • Een jaarlijks schoolproject met aandacht voor burgerschap en kunsteducatie.
 • De schoolreizen voor de groepen 1 t/m 7.
 • Kamp voor de groepen 8.
 • Voetbal-, hockey- en handbal toernooi.
 • Koekvergulden
 • Bezoeken van Sinterklaas.
 • Kerstdiner of ontbijt voor alle kinderen in de eigen klas.
 • Paasontbijt voor de groepen 1-2.
 • Paasspel in het bos voor de groepen 3 t/m 7. Groep helpt mee met de organisatie.
 • De Koningsspelen voor groep 1 t/m 4.
 • De sport- en speldag voor groep 5 t/m 8.
 • Excursies in het kader van cultuureducatie.
 • De musicalmarkt van de groepen 8 voor de hele school. waarbij de groepen 8 leren ondernemen en geld inzamelen voor hun musical.
 • De musical van de kinderen uit groep 8 in de concertzaal in Oosterbeek.
 • Het feestelijk afscheid van de kinderen uit groep 2 en groep 8.
Cookie instellingen