DOC-groep/HIK-HUK

DOC-groep
De DOC-groep is de vernieuwde naam van de plusklas en betekent Denken, Ontwikkelen en Creëren. In de DOC-groep zitten kinderen die in de klas op de volledige leerlijn verrijking werken, waarbij gecompact wordt bij de kernvakken en er eigenlijk behoefte is aan nog meer uitdaging. De DOC-groep wordt één keer per week gegeven, voor de onderbouw 3 kwartier en voor de bovenbouw 1,5 uur. 

Bij de verrijkende opdrachten in de DOC-groep wordt gewerkt aan doelen en vaardigheden gericht op ‘leren leren’,  ‘leren denken’ en ‘leren leven’, om de leerlingen wereldwijs te maken. Het proces is hierbij belangrijker dan het product. Zo gaat het bij het ‘leren leren’ om het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die van belang zijn voor het verwerven en toepassen van kennis, waarbij aandacht voor werkhouding, werken volgens plan en manieren van werken belangrijk zijn. Bij het ‘leren denken’ gaat het om het ontwikkelen van en reflecteren op denkvaardigheden, zoals analytisch denken, creatief denken en kritisch denken. Bij ‘leren (voor het) leven’ gaat het om het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden op het intrapersoonlijke en interpersoonlijke gebied, waarbij inzicht in jezelf en omgaan met anderen de aandacht krijgen.

DOC-groepen schooljaar 2023-2034

Dinsdag (juf Marije):

  • 9.30 - 10.15: groep 3
  • 10.45 - 11.30: groep 4

Donderdag (juf Eline):

  • 8.30 - 10.00: groep 5/6
  • 10.15 - 12.00: groep 6/7 
Cookie instellingen