Passendwijs

Onze school maakt onderdeel uit van Samenwerkingsverband PassendWijs (https://www.swv-passendwijs.nl/).

Het schoolondersteuningsprofiel:
In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem en/of een leerstoornis. Voor het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel wordt gebruik gemaakt van het model dat wordt gehanteerd vanuit Samenwerkingsverband.

 

Cookie instellingen