Missie en Visie

Voor onze missie conformeren wij ons aan de bestuursmissie, zoals deze ook is weergegeven in het compact strategisch beleidsplan. De visie van de Marlijn luidt als volgt:

De wereld verandert in rap tempo. Beheersing van taal en rekenen, algemene en cognitieve ontwikkeling is van groot belang. Om je te kunnen bewegen in de wereld van vandaag en morgen, is daarnaast onder meer zelfkennis, creativiteit, ondernemerschap, zelfvertrouwen en flexibel kunnen inzetten en ontwikkelen van je talenten ontzettend belangrijk. En, misschien belangrijker nog, gewoon jezelf kunnen zijn en weten wat je gelukkig maakt. Wereldwijs is wat ons betreft dan ook niet zozeer alleen kennis van de wereld, maar ook wijsheid in jezelf. Ontdekken wat je talenten zijn! 

Zelfstandigheid is een belangrijke vaardigheid om goed te kunnen functioneren in de wereld. We helpen de kinderen stap voor stap om problemen op te lossen en om eigenaarschap te pakken  voor het leren en hun plaats in de groep. 

Door de betrokkenheid van kinderen te vergroten, willen we creëren dat  kinderen zicht krijgen op hun eigen talent. Dit is van belang wanneer je denkt aan het wegwijs worden in en van jezelf. Daarnaast vinden wij het als school ook belangrijk dat kinderen leren samenwerken. Niet alleen het samenwerken binnen een groep, maar zeker de samenwerking met de leerkracht en met de ouders vinden wij belangrijk.  Door gesprekken te voeren, en aandacht te houden voor een goede communicatie met ouders en kinderen, willen we samen optrekken om de kinderen te begeleiden in ‘Ieder kind wereldwijs’.  

Onze school vindt het belangrijk dat:
• De leerlingen zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn
• Iedere leerling zich optimaal kan ontplooien, zodat zij hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen
• Onze ouders optimaal betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind
• Onze leerlingen zoveel mogelijk instructie krijgen passend bij hun niveau 

Op de Marlijn zijn alle kinderen welkom. We zijn een openbare school, dat wil zeggen: we maken geen onderscheid in ras, religie, geaardheid, of om welke andere reden dan ook.

Cookie instellingen