Kiva

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa is een Fins woord en staat voor 'plezier'en voor 'tegen pesten'. De methodiek zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op de Marlijn verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: Samen maken we er een fijne school van! De lessen van KiVa zijn verweven in ons onderwijsaanbod aan de kinderen.

Hier leest u ons protocol over de sociale veiligheid op de Marlijn en ons pestprotocol. 


 

 


 

Cookie instellingen