Pestprotocol

Anti-pestprogramma
Een onderwijsprotocol tegen pesten probeert door samenwerking het probleem van het pesten bij de leerlingen aan te pakken. Personeel, directie en Medezeggenschapsraad (MR) werken gezamenlijk aan een goed schoolklimaat. Uitgangspunten van onze school (in samenwerking met de methode KIVA) zijn:
- hulp bieden aan de gepeste leerling
- hulp bieden aan de pester
- aandacht voor de zwijgende meerderheid
- hulp en ondersteuning bieden aan de leerkracht
- hulp bieden aan de ouders en hen bij het probleem betrekken

Daarnaast heeft het team een opleiding KIVA gevolgd. Deze methode werkt aan de verbetering van het pedagogisch klimaat. Voor een beschrijving van onze pestaanpak, lees het Veiligheidsplan, die te vinden is op onze website.

 

Hoe we daarmee omgaan als dat niet of volgens afspraken gebeurt, leest u hier
 

 

Aandachtsfunctionaris
Scholen zijn verplicht om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Hiervoor hebben wij op stichtingsniveau een aandachtsfunctionaris aangesteld. 

De aandachtsfunctionaris zorgt voor de uitvoering van de meldcode. Daarnaast bewaakt zij het proces rondom signaleren en verwijzen. Tevens coördineert zij het zorgproces rondom de leerling en het gezin. 

 

Interne vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is iemand die op school werkzaam is, bij wie je terecht kan als je een melding of klacht hebt over zaken die met de school te maken hebben. De interne vertrouwenspersonen voor de Marlijn zijn juf Ivonne (leerkracht Delphina) en juf Anouk (leerkracht groep 4/5). Juf Ivonne is werkzaam op di/do/vrij en juf Anouk is werkzaam op do/vrij. Ze zijn op hun werkdagen telefonisch te bereiken op het telefoonnummer van onze school.  

 

Externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwens van Stichting PPO de Link is………………………………………………………
Zij is bereikbaar op telefoonnummer  ……………………. of op info@ppodelink.nl. 

 

Cookie instellingen