Pestprotocol

Wij vinden dat de school en de ouders er alles aan moeten doen om de kinderen een zo veilig mogelijke omgeving te geven, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als zich ongewenste situaties voordoen, elkaar hierop aanspreken. Wij leren kinderen om te gaan met waarden en normen die van groot belang zijn in de samenleving, zoals tolerantie, respect en solidariteit. Door wederzijds respect te tonen en elkaar te steunen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met plezier naar school te gaan. Want dat vinden we het allerbelangrijkste en is basisvoorwaarden één om tot leren te komen, met plezier naar school toe gaan! Hoe we daarmee omgaan als dat niet of volgens afspraken gebeurt, leest u hier
Cookie instellingen