Pestprotocol

Anti-pestprogramma
Een onderwijsprotocol tegen pesten probeert door samenwerking het probleem van het pesten bij de leerlingen aan te pakken. Personeel, directie en Medezeggenschapsraad (MR) werken gezamenlijk aan een goed schoolklimaat. Uitgangspunten van onze school (in samenwerking met de methode KIVA) zijn:
- hulp bieden aan de gepeste leerling
- hulp bieden aan de pester
- aandacht voor de zwijgende meerderheid
- hulp en ondersteuning bieden aan de leerkracht
- hulp bieden aan de ouders en hen bij het probleem betrekken

Daarnaast heeft het team een opleiding KIVA gevolgd. Deze methode werkt aan de verbetering van het pedagogisch klimaat. Voor een beschrijving van onze pestaanpak, lees het Veiligheidsplan, die te vinden is op onze website.

 

Hoe we daarmee omgaan als dat niet of volgens afspraken gebeurt, leest u hier
 

Interne vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersoon is iemand die op school werkzaam is, bij wie je terecht kan als je een melding of klacht hebt over zaken die met de school te maken hebben. De interne vertrouwenspersonen voor de Marlijn zijn juf Ivonne (leerkracht Delphina) en juf Anouk (leerkracht groep 5/6). Juf Ivonne is werkzaam op di/do/vrij en juf Anouk is werkzaam op di/do/vrij. Ze zijn op hun werkdagen telefonisch te bereiken op het telefoonnummer van onze school. 

Externe vertrouwenspersonen
De externe vertrouwenspersonen van Stichting PPO de Link zijn Michèle Haagmans en Gerian Verhoeven. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 - 355 6000 (GGD).

Cookie instellingen