PPO De Link

Sinds 1 augustus 2004 wordt het bestuur van "De Marlijn" gevormd door de stichting Partners Primair Onderwijs "de Link"(PPO de Link). Onder dit bestuur vallen de 9 openbare basisscholen in de Gemeenten Renkum, Wageningen en Rhenen.
Een groot aantal taken en bevoegdheden van het bestuur is gemandateerd aan de bestuurder, Michel Buurman. In het managementteam, waarin zitting hebben de bestuurder en de directies van de aangesloten scholen, worden besluiten voorbereid die ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd.

Klik hier voor meer informatie over PPO de Link.
Cookie instellingen