Een schooldag op de Marlijn

...willen we dat je met plezier leert
• Vanuit het besef dat spel de ultieme vorm van leren is
• We zoeken naar wat werkt voor jou
• We zoeken naar wat betrokkenheid kweekt en motiveert
• We willen dat je werk doet waar je goed in bent

...staan mogelijkheden en talenten centraal
• We denken eerst aan de behoeftes van het individu en daarna aan de behoeftes van de organisatie hier moet een enter

• We moeten in staat zijn iedereen het gevoel te geven ergens goed in te zijn

...leer je leren
• Is het proces belangrijker dan het product met reflectie op gemaakte keuzes
• Krijg je zelfstandigheid en verantwoordelijkheid die je aan kunt
• Werken we doelgericht
• Plannen met effectieve didactische aanpakken
• Handhaving op eigen niveau, streven naar verbetering
• Continue verbetering op de kerndoelen
• Ben je eigenaar van je leerproces, werken we met kindgesprekken
• Leer je de goede keuzes te maken, zodat je het zelf kunt doen

...word je gezien en gehoord en voel je dat je erbij hoort
• We praten regelmatig met je over hoe het gaat
• Pesten wordt niet getolereerd
• We spreken ruzies uit (middels de KIVA methode)
• We luisteren naar wat iemand bedoelt te zeggen

...verbeteren we ons continu op
• Samenwerken
• Probleemoplossend vermogen
• ICT-geletterdheid
• Creativiteit
• Kritisch denken
• Communiceren
• Sociale en culturele vaardigheden

• Bewegend leren

...werken we structureel aan persoonlijkheidsontwikkeling
• Leer je hoe je het best als individu in een groep kunt functioneren

...is het onderwijs ingericht op basis van vertrouwen
• School is een oefenplaats
• We hanteren regels voor sociale en fysieke veiligheid en voor orde en rust

 
Cookie instellingen