Team de Marlijn

De Groepsorganisatie
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee leerjaren tot een groep, bijv. groep 6 en 7.
• Leerstofjaarklassen: de leerlingen worden gegroepeerd op basis van hun leeftijd mét daarbij wel
  rijke aandacht voor ieder zijn/haar leerbehoeften.

• Voltijds hoogbegaafheidsgroep Delphina: we hebben een combinatieklas, groep 6/7/8, voor hoogbegaafden kinderen. Deze voorziening bieden wij regionaal aan.

Verlof personeel
In de meeste gevallen worden leerkrachten vervangen door de duo-partner of door een andere eigen leerkracht van de school. Zo proberen we te voorkomen dat kinderen telkens met een voor hen onbekende leerkracht te maken hebben. Wanneer bovenstaande niet mogelijk is dan wordt er vanuit de vervangingspool op stichtingsniveau een pooler/vervanger ingezet. 

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
• Meester Jorn (vakleerkracht bewegingsonderwijs)
• Mevrouw Jet Wezendonk (HVO)
• Mevrouw Ariëtte Zuidhoff (HVO)

• Meester Bram (schaaklessen)

• Juf Marta (spaanse les)

In het schooljaar 2022-2023 hebben we 12 groepen. Onderstaand de bezetting van de groepen:

Het team
Het team bestaat uit:
Groep 1/2 - juf Anne en juf Marieke

Groep 1/2 - juf Wilma en juf Lisette (per 1 maart 2023 juf Liesbeth en juf Lisette)
Groep 3 -  juf Anneke en juf Femke
Groep 4 - juf Marieke en juf Carin 
Groep 4/5 - juf Teske en juf Anouk
Groep 5 - juf Nynke en juf Liesbeth
Groep 6 - Meester Philip en juf Liesbeth
Groep 6/7 - Meester Sven 
Groep 7 - meester Wesley
Groep 8 - meester Erwin 
Groep 8 - juf Eline, juf Lisa en juf Florieke (zij-instromer)
Groep Delphina - juf Esther en juf Ivonne 

Taalspecialist: juf Carin voor HIK (hulp in de klas) en HUK (hulp uit de klas)
Rekenspecialist: juf Chantal voor HIK (hulp in de klas) en HUK (hulp uit de klas)
DOC-Groep (Denken-Ontwikkelen-Creëren (voorheen plusklas) - op de donderdag voor de bovenbouw juf Esther en voor de onderbouw hebben we een vacature 
Vakleerkracht gym - meester Jorn (aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag)
Leerkrachten HVO - juf Jet en juf Ariette 

Intern Begeleider - Wendy Harbers (aanwezig van maandag tot en met vrijdag)
Facilitair medewerker - meester Henk (aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
Administratief medewerker - Louise van der Giessen (aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag)

Directeur - Jasmijn Kuyvenhoven (aanwezig van maandag tot en met donderdag)

Cookie instellingen