Team de Marlijn

Schooljaar 2023 - 2024:

Het team:
Groep 1/2 - juf Liesbeth en juf Lisette
Groep 3 - juf Anneke en juf Sanne
Groep 3/4 - juf Sanne en juf Carin
Groep 4 - juf Anne en juf Nynke
Groep 5 - juf Femke en juf Nynke
Groep 5/6 - juf Teske en juf Anouk
Groep 6 - meester Sven
Groep 7 - meester Philip en juf Anouk
Groep 7/8 - meester Wesley (wordt tijdelijke vervangen door juf Kim en juf Anne)
Groep 8 - meester Erwin
Delphina - juf Esther en juf Ivonne

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

 • meester Jorn - bewegingsonderwijs
 • juf Lisette - muziek
 • Jet Wezendonk - HVO
 • Ariëtte Zuidhof - HVO
 • Stefan Grubben - HVO 
 • meester Bram - schaken
 • juf Aroa - Spaans

Taalspecialist: juf Carin voor HIK (hulp in de klas) en HUK (hulp uit de klas)
Rekenspecialist: juf Esther voor HIK (hulp in de klas) en HUK (hulp uit de klas)

DOC-groep (Denken - Ontwikkelen - Creëren, voorheen plusklas)

 • onderbouw - juf Marije
 • bovenbouw - juf Eline

Intern begeleider: Wendy Harbers (maandag t/m donderdag)
Facilitair medewerker: meester Henk (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
Administratief medewerker: Louise van der Giessen ( maandag, dinsdag en vrijdag)
Directeur: Anita Boevink (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

De groepsorganisatie
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

 • Combinatiegroepen: samenvoegen van twee leerjaren tot een groep, bijv. groep 5 en 6.
 • Leerstofjaarklassen: de leerlingen worden gegroepeerd op basis van hun leeftijd mét daarbij wel rijke aandacht voor ieder zijn/haar leerbehoeften.
 • Voltijds hoogbegaafdheidsgroep Delphina: we hebben een combinatieklas, groep 6/7/8, voor hoogbegaafden kinderen. Deze voorziening bieden wij regionaal aan.
Verlof personeel
In de meeste gevallen worden leerkrachten vervangen door de duo-partner of door een andere eigen leerkracht van de school. Zo proberen we te voorkomen dat kinderen telkens met een voor hen onbekende leerkracht te maken hebben. Wanneer bovenstaande niet mogelijk is dan wordt er vanuit de vervangingspool op stichtingsniveau een pooler/vervanger ingezet.
Cookie instellingen