Betrokken!
Nieuwsgierig!
Uitdagend!
Veilig!
Betrokken!
Uitdagend!
Veilig!
De medezeggenschapsraad 
 
Wat doet een medezeggenschapsraad? 
De medezeggenschapsraad (MR) is een bij de wet (Wet medezeggenschap op scholenhttp://www.infowms.nl/) vastgesteld orgaan dat op iedere school bestaat. De medezeggenschapsraad fungeert als gesprekspartner voor de directie over schoolse zaken.

In de MR van De Marlijn zitten 5 vertegenwoordigers van de school en 5 ouders van leerlingen met stemrecht en verder zijn er nog 2 actieve leden zonder stemrecht.
Als MR proberen wij zo goed mogelijk te luisteren naar wat er binnen de school wordt gezegd.
De MR wordt door de directeur, Hettie Sipman, op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen de school. Er zijn ook zaken waar de directeur de instemming of het advies van de MR voor nodig heeft, zoals de begroting, het schoolplan en de schoolgids. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR voorstellen kan doen aan de directeur over aangelegenheden die de school aangaan, of zijn standpunten kenbaar kan maken. Wij proberen hier actief in te zijn.

De MR behandelt geen individuele (kindgebonden) zaken.

Mocht u vragen, opmerkingen of ideeën hebben omtrent de zaken waar wij ons mee bezighouden dan kunt u contact opnemen met de MR via mr@demarlijn.nl. Of u kunt bellen naar de school, tel. 026-3334423, vraagt u dan naar iemand van de MR.

Reglement
Alle bevoegdheden van de MR en de procedure met betrekking tot de verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd.
Dit reglement is hier te downloaden. Indien gewenst kunt u ook een digitaal exemplaar ontvangen als u een mail stuurt naar mr@demarlijn.nl.


Samenstelling MR 
De MR bestaat uit de volgende personen:
5 stemgerechtigde ouders:
Arnold Oostebrink (voorzitter), vader van Fenna (groep 8), Daan (groep 6) en Mijntje (groep 4).
Marieke (GMR-lid), moeder van Willem (groep 6) en Koos (groep 4).
Bram Bruinse, vader van Dominique(groep1-2).
Michiel Wilhelm, vader van Olger (groep 8), Lasse (groep 6) en Ruth(groep 3).
Mandy Bogaard, moeder van Kim(groep 7).

5 stemgerechtigde personeelsleden:
Anneke Hoogendoorn, groep 3
Wilma Hendriks, groep 1-2
Nynke Niemeijer (secretaris), groep 5
Marije de Werd, groep 1-2
Marcella Kerner, groep 4

Behalve deze leden van de MR is na het vooroverleg van de MR leden
ook directeur Hettie Sipman bij de MR-vergaderingen aanwezig.

Vergaderingen 2018 - 2019
Voor het komende schooljaar zijn onze openbare vergaderingen op de volgende dagen gepland:
MR vooroverleg 19.30
MR vergadering 20.00
MR donderdag 27 september 2018
 
MR dinsdag 13 november 2018
 
MR woensdag 23 januari 2019
 
MR donderdag 28 maart 2019
 
MR dinsdag 28 mei 2019
 

U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Liefst even doorgeven op mr@demarlijn.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
De Marlijn is een van de elf openbare scholen die vallen onder het bestuur van PPO De Link. Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die wordt gevormd door een vertegenwoordiging van medewerkers en ouders van alle scholen binnen (het bestuur van) PPO de Link.
Vanuit de MR van de Marlijn wordt de vertegenwoordiging in de GMR gevormd door één ouder en één leerkracht.
Vanuit een eigen positie, positieve betrokkenheid, en met een eigen verantwoordelijkheid, voert de GMR overleg met de algemeen directeur van PPO de Link over het algemene beleid voor de hele organisatie en over onderwerpen die de meerderheid van de scholen aangaan.


Contact
U kunt mailen naar mr@demarlijn.nl

notulen MR

 
Nieuwe ouders
Aanvraag gesprek
Kalender
<
Oktober
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo