Uitdagend!
Veilig!
Betrokken!
Nieuwsgierig!
Uitdagend!
Veilig!
Betrokken!
Betrokkenheid van ouders
Wilt u als ouder graag betrokken zijn bij de school van uw kind? Dat kan op De Marlijn.
Iedere dag bent u welkom vanaf 08.20 uur om uw kind in de klas te brengen.
'School en ouder, schouder aan schouder' is ons devies. Samen gaan we voor de kinderen.
Hulpouder zijn is ook mogelijk, bijvoorbeeld door het helpen tijdens onze Sport- en Speldag of door het helpen in de schoolbibliotheek of als pleinwacht.

Betrokkenheid van kinderen
De betrokkenheid tussen de kinderen onderling stimuleren wij door onze speciale activiteiten waarbij de oudere kinderen jongere kinderen begeleiden. Bijvoorbeeld tijdens de opening van het schooljaar wanneer kinderen van groep 8 aan de nieuwe Marlijnkinderen een oorkonde geven als welkom op De Marlijn.
Alle kinderen ontvangen een Marlijntouw waarop ieder jaar met een kraal de lengte van het kind wordt aangegeven.
Aan het einde van de schooltijd op De Marlijn gaat het touw mee naar huis. Met het Marlijntouw is zichtbaar hoeveel uw kind letterlijk is gegroeid op De Marlijn.
Wij besteden veel aandacht aan de groepsvorming, zodat de kinderen zich prettig en gekend voelen in de groep.

Betrokkenheid bij de maatschappij
Als school staan we midden in de maatschappij. Wij grijpen de kans tot samenwerkingen die meerwaarde hebben voor onze leerlingen graag aan. Zo doen we mee aan het project van Zes Dorpen Schoon en halen we twee keer per jaar het zwerfaval uit de buurt weg. Leerlingen van groep 8 lopen stage in een verzorgingshuis waar ze helpen met de lunch of een spelletje doen met de bewoners.
We hebben goede contacten met onze buren van het Vierbeek College. Leerlingen van de afdeling verzorging komen stage lopen bij onze groepen 1 & 2. Leerlingen van de groenafdeling houden onze perken bij.
 
Nieuwe ouders
Aanvraag gesprek
Kalender
<
Augustus
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo