Uitdagend!
Veilig!
Betrokken!
Uitdagend!
Veilig!
Betrokken!
Nieuwsgierig!
Onderwijs aan meer- en hoogbegaafden op De Marlijn/Plusklas

Het hele team van De Marlijn is geschoold op het gebied van hoogbegaafdheid. Daarnaast hebben twee leerkrachten een tweejarige opleiding tot specialist hoogbegaafdheid en differentiatie afgerond. Onze specialisten begeleiden zowel de kinderen als de leerkrachten en ze hebben een korte lijn met de intern begeleider.
In de klas:
Het aanbod en de aanpak voor zowel meerbegaafde als hoogbegaafde leerlingen loopt in een doorgaande lijn door de school. Deze leerlingen maken minder van de reguliere lesstof en krijgen hierdoor tijd om te werken met verdiepende en uitdagende materialen.
Plusklas:
Sinds januari 2013 zijn er een dagdeel per week twee plusklassen op De Marlijn voor leerlingen vanaf groep 5. In deze plusklassen is er veel aandacht voor persoonsvorming, leren leren en projectmatig werken. Voor het signaleren van leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, gebruiken we een protocol, het 'Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid'. Ouders hebben binnen dit protocol ook een belangrijke rol.
Voltijds hoogbegaafdenonderwijs:
Vanaf het schooljaar 2017-2018 bieden wij voltijds hoogbegaafdenonderwijs. In deze groep worden de kerndoelen in veel minder tijd aangeboden en wordt de rest van de onderwijstijd gevuld met aanbod specifiek gericht op hoogbegaafden. Dit is bedoeld voor een klein deel van de hoogbegaafden die op onze school of een andere school niet voldoende tot ontwikkeling komen, ondanks het extra aanbod.
Deze voltijds hoogbegaafdenvoorziening is een samenwerking tussen de gemeente Renmkum en alle schoolbesturen in de gemeente Renkum en wordt uitgevoerd op De Marlijn. Voor deze vorm van onderwijs is een aparte aanmeldprocedure. Meer informatie hierover kunt u bij de school verkrijgen.

De plusklassen en het voltijds hoogbegaafdenonderwijs vormen voor De Marlijn ook een broedplaats van onderwijsvernieuwing. De werkvormen op het gebied van creatief denken zijn nu aan het doorsijpelen in de rest van de school.

Techniek

Het belang van het aanbieden van techniekonderwijs op de basisschool staat niet meer ter discussie. De Marlijn beschikt over een goed uitgewerkte leerlijn techniek voor de groepen 3 tot en met 8. De leerlijn omvat goed gevulde kisten met praktische en goed doordachte lessen. De kinderen maken bijvoorbeeld een stroomkring in groep 3, een knikkerbaan van papier in groep 6 en worden uitgedaagd om een ei van een grote hoogte te laten vallen zonder dat het breekt in groep 8. Onze techniek coördinatoren bewaken de leerlijn en zorgen voor vernieuwing van het lesaanbod.
De ervaringen met techniek op De Marlijn zijn zeer positief. Kinderen zijn heel enthousiast en worden door de uitnodigende opdrachten gestimuleerd zelf oplossingen te bedenken, goed samen te werken en veel dingen met hun hoofd én handen te doen.


Het computeronderwijs op De Marlijn (ICT)

Er wordt in alle groepen zinvol en efficiënt gebruik gemaakt van computers, laptops en digitale borden bij het dagelijks onderwijs.
Uitleg van leerkrachten wordt elektronisch opgeslagen, lessen kunnen eenvoudig gepresenteerd worden, internetpagina's worden vergroot getoond, computerprogramma's kunnen op een groot scherm gedemonstreerd worden en door leerkrachten en kinderen gemaakte powerpoint-presentaties kunnen in groot formaat getoond worden. Daarnaast kunnen gemakkelijk dvd's  en filmpjes afgespeeld worden. Bij veel methoden wordt digitale software en lesmateriaal geleverd.
 
In de kleutergroepen worden de computers en het touch screen ingezet om de kinderen op een zeer speelse wijze ervaring te laten opdoen met ICT. De kleuters  werken met programma's die een goede oog-hand-coördinatie bevorderen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van software om taal- en rekenbegrippen aan te leren en de woordenschat uit te breiden.
 
Op de computers in de groepen 3 t/m 8 worden onderwijsondersteunende programma's gebruikt. Het gaat hier voornamelijk om lees-, taal-, reken- en zaakvak-programma's. Door het aantal computers per groep komen de kinderen regelmatig aan de beurt om een bepaald leerstofonderdeel op een andere manier extra te oefenen. Dat gebeurt meestal individueel, maar kan ook in tweetallen plaatsvinden.
In de hogere groepen wordt de computer ook gebruikt voor tekstverwerking en om informatie op te zoeken, o.a. via internet.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen op de computer op hun eigen niveau kunnen werken aan lees-, taal, reken- en zaakvakprogramma's.
 
In de kleutergroepen staan nu twee computers en in de groepen 3 t/m 8 staan minimaal vier computers. In het schooljaar 2012-2013 heeft de oudervereniging samen met de medezeggenschapraad het mogelijk gemaakt, dat er 24 laptops met bijbehorende laptopkarren konden worden aangeschaft. Verder heeft de school alle computers in de groepen 3-8 vernieuwd en 7 laptops aangeschaft. Door het gebruik van de karren kunnen de laptops zowel in ons hoofdgebouw als in onze dependance makkelijk en snel voor veel kinderen ingezet worden. Een mooie plus voor ons computeronderwijs!

Ook op de Marlijn: leren programmeren met de Bendoo Box


 
Nieuwe ouders
Aanvraag gesprek
Kalender
<
Augustus
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo