Uitdagend!
Veilig!
Betrokken!
Uitdagend!
Veilig!
Betrokken!
Nieuwsgierig!

Nieuwsbrief: Jaargang 27 nummer 23, 26 juni 2020

26-06-2020
MARLIJNNIEUWS
gestructureerd  open  hartelijk  ambitieus

     

In dit Marlijnnieuws:

- Klassenfoto
- Rapporten en vorderingen 
- Pleinwacht
- Kinderburgemeester
- Verkoudheid bij kinderen 
- Uitzwaaien groep 8/afsluiting Van Spaenweg!Klassenfoto:
Helaas is het niet mogelijk dat de schoolfotograaf langs komt. Toch willen we er zorg voor dragen dat er een leuke klassenfoto wordt gemaakt. Deze foto zal door een van onze collega's gemaakt gaan worden. U hoeft alleen uw mail in de gaten te houden, want we versturen de foto digitaal.Rapporten:
De rapporten gaan maandag mee. In het rapport zit een begeleidende brief.

In dit Marlijnnieuws leggen we u uit hoe we de vorderingen van kinderen bijhouden. (Deze informatie staat ook omschreven in de Marlijngids).  

Alle leerkrachten hebben de komende week gesprekken met de intern begeleider. De onderwijsbehoeften, de stimulerende en de belemmerende factoren van alle kinderen zijn door de leerkracht vastgelegd. De toetsen worden geanalyseerd, zodat we van ieder kind weten of het voldoende ontwikkeling heeft doorgemaakt. Per leergebied clustert de leerkracht vervolgens de kinderen met ongeveer dezelfde behoeften, bijvoorbeeld behoefte aan extra instructie. Door leerlingen te clusteren en hier bepaalde doelen en aanpakken aan te koppelen, ontstaat per vak een groepsaanpak.

De toets-analyses, groepsaanpak en CITO-resultaten worden besproken door de leerkracht en de intern begeleider tijdens een groepsbespreking. Tijdens de groepsbespreking komen het functioneren en de resultaten van toetsen en testen van elk kind  ter sprake. Wanneer daartoe aanleiding bestaat, wordt in onderling overleg bepaald welke stappen genomen moeten worden om een kind beter te kunnen helpen en begeleiden. Ook kan een bepaalde aanpak op sociaal-emotioneel gebied besproken en voorgesteld worden.

De afspraken worden overgedragen in een overdrachtsgesprek met de volgende leerkracht.


Pleinwacht:
Na ruim 20 jaar op De Marlijn gewerkt te hebben als overblijfouder en de laatste jaren als pleinwacht, gaat Linda van Soest ons verlaten.
We zijn haar heel dankbaar voor alles wat ze voor onze school gedaan heeft en laten haar zeker niet onopgemerkt vertrekken.

Vacature pleinwacht:
Met het vertrek van Linda is er een vacature voor een nieuwe pleinwacht. Als pleinwacht loop je tijdens de pauze buiten bij de kinderen, en als de corona regels het weer toelaten houd je toezicht bij het eten bij de kleuters. Dit betekent dat je van 11.45 tot 12.45 uur op school aanwezig bent waarvoor je een passende onkostenvergoeding krijgt. We zoeken bij voorkeur iemand voor de dinsdag en de woensdag.
Heb je interesse stuur dan een mailtje naar Marcella: m.kerner@demarlijn.nl

Kinderburgemeester:
In groep 7 kunnen alle kinderen uit de gemeente Renkum solliciteren naar de functie van kinderburgemeester.
O.a. Julot uit groep 7 WC heeft hierop gesolliciteerd. Na drie sollicitatierondes is de keuze uiteindelijk gevallen op Julot!
Afgelopen donderdag 25 juni was een grote verrassing voor haar. De klas werd naar buiten gelokt, waar een cameraploeg van Veluwezoom in Beeld, de burgemeester van gemeente Renkum en de "oude" kinderburgemeester ons op stonden te wachten. Julot had snel in de gaten dat zij de nieuwe kinderburgemeester zou worden voor aankomend schooljaar. Na een praatje van de burgemeester, was er tijd voor (kinder)champagne en taart. Wat een verrassing!
Volgende week woensdag 1 juli wordt ze om 19.30 uur in het stadhuis officieel benoemd. Dan hebben we op De Marlijn de kinderburgemeester voor het schooljaar 2020-2021 in ons midden.ps. Op YouTube komt er een filmpje te staan van Veluwezoom in Beeld. Op renkum.nieuws.nl staat een verslag van het bezoek van de burgemeester

Verkoudheid bij kinderen

We krijgen soms een aantal vragen over verkoudheid van kinderen. We volgen de richtlijnen: kinderen met verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of (licht) hoesten, en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak en/of benauwdheid en/of verhoging óf koorts boven de 38 graden blijven thuis (en kunnen getest worden).

Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma) mag het kind naar school. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon, blijft het kind thuis tot deze nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. 

De jeugdarts verbonden aan de school beoordeelt zo nodig de situatie voor het individuele kind in overleg met ouders, school en eventueel de huisarts of behandelend arts. 

Uitzwaaien groep 8/afsluiting Van Spaenweg!
Ook voor groep 8 zit het er bijna op. De laatste week zullen ze op kamp gaan. Fijn dat we dat nog voor ze hebben kunnen doen. Om ze niet zo maar te laten gaan willen we de kinderen van groep 8 uitzwaaien op vrijdag 3 juli. Ouders van groep 8 krijgen hierover informatie via een mail.
Voor ouders die niet in groep 8 zitten is het goed om te weten dat de Van Spaenweg vanaf 13.00 uur tot 14.30 uur afgesloten is voor verkeer.
Ook willen we u erop attenderen dat er veel ouders aanwezig zijn om hun kind uit groep 8 uit te zwaaien. Houdt u ondanks de drukte 1,5 meter afstand.

Wij wensen u een goed weekend,

Team De Marlijn

Nieuwe ouders
Aanvraag gesprek
Kalender
<
September
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo