Veilig!
Betrokken!
Nieuwsgierig!
Uitdagend!
Veilig!
Betrokken!
Uitdagend!

Brief Corona virus 20 mei 2020

22-05-2020
Rhenen, 20 mei 2020

Geachte ouders en verzorgers,

Dinsdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat per 8 juni de basisscholen weer open mogen. Dit vinden we goed nieuws. We zijn blij dat we alle kinderen weer in de groep gaan zien en dat we als samenleving weer een stap in de goede richting zetten.

Het is echter denk ik goed om te beseffen dat deze stap in de goede richting niet betekent dat we terug zijn bij wat ‘normaal’ was voor de corona crisis. We hebben nog steeds te maken met de ‘1,5 meter samenleving’ en de richtlijnen van het RIVM om het risico op een nieuwe stijging van het aantal besmettingen tot een minimum te beperken. Het gaat om de gezondheid van ons allen.

Er zijn dan ook nog veel vragen voor ons, waar we antwoorden op moeten vinden. De meest belangrijke voor nu zijn de vragen hoe we goed uitvoering blijven geven aan de richtlijnen in volle scholen en hoe we zorgen voor voldoende (bevoegde) leerkrachten voor de klas. We hadden natuurlijk voor de coronacrisis al te maken met druk op onze formatie. En nu moeten we de collega’s missen die als gevolg van de richtlijnen RIVM met het oog op hun gezondheid thuis moeten blijven en de collega’s die als gevolg van (lichte) klachten uit voorzorg vanuit de richtlijnen RIVM thuis moeten blijven. Dit kan bijna niet anders dan leiden tot aanpassingen in de wijze waarop we ons werk doen en die ook u zullen raken.

Dit is uiteraard niet alleen een vraagstuk binnen onze stichting, maar een vraagstuk binnen de gehele onderwijssector. Namens de sector is de PO-Raad met OCW in gesprek hoe uitvoering te geven aan het kabinetsbesluit per 8 juni. Dit zal vorm krijgen in een protocol wat voor de gehele sector richtlijnen zal bevatten. Dit protocol zal ook afgestemd worden met de vakbonden en belangenorganisaties van ouders en kinderopvang. Naar verwachting zal het protocol 27 mei beschikbaar zijn. Indien dit het geval is zal er binnen PPO de Link op 28 mei met de directeuren van de scholen verder over gesproken worden. Op basis van dit gesprek verwacht ik u dan ook niet eerder dan in de week van 1 juni te kunnen informeren over hoe we uitvoering gaan geven aan het kabinetsbesluit.

Hiernaast informeer ik u graag over het rooster in de week van 1 juni. Door Tweede Pinksterdag komt de woensdag die week als zelfstandige thuiswerkdag te vervallen:

1 juni Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij
2 juni B
3 juni A
4 juni B
5 juni A

Tot slot geef ik graag aan dat de afgelopen weken het deels weer open zijn van de scholen ven PPO de Link heel goed is verlopen. Opnieuw omdat iedereen, u, uw kinderen, leerkrachten en alle andere betrokkenen samen hun schouders eronder hebben gezet. Veel dank hiervoor! Ik denk dat we deze gezamenlijke houding ook echt nodig blijven hebben in deze bijzondere tijden.

Ik ga ervan uit u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben, zodra wij meer duidelijk hebben hoort u nader van ons.

Vriendelijke groet,
Michel Buurman algemeen directeur PPO de Link

 
Nieuwe ouders
Aanvraag gesprek
Kalender
<
Juni
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo