Veilig!
Betrokken!
Nieuwsgierig!
Uitdagend!
Veilig!
Betrokken!
Uitdagend!

Jaargang 27 nummer 20, 15 mei 2020

15-05-2020
MARLIJNNIEUWS
gestructureerd  open  hartelijk  ambitieus

     

In dit Marlijnnieuws:

- Schoolwerk op afstand - nieuws uit de groepen
- Eerste dagen van school.
- Resultaten vragenlijst thuiswerken van ouders en kinderen
- Opvang cruciale beroepen
- Rapportage
- Vervallen van studiedag 2 juni


Schoolwerk op afstand - nieuws uit de groepen

Groep 1 en 2

We hebben een fijne start gemaakt  in groep 1/2. Het was fijn iedereen weer te zien en met elkaar te kletsen. De kinderen hadden elkaar veel te vertellen en genoten zichtbaar van het samenzijn. Het brengen en halen bij de hangplek gaat heel goed we konden zien dat ze naar het filmpje hadden gekeken.

Groep 3 en 4:
Ook de kinderen van de groepen 3 en 4 hebben een fijne start gehad op school. Ze hebben elkaar en de juffen veel te vertellen, waar we ook uitgebreid de tijd voor hebben genomen.
Ze missen wel vaak hun vriendjes die dan net in de andere groep zitten, maar we zien daardoor wel nieuwe vriendschappen ontstaan. We genieten enorm van alle blije gezichtjes die we dagelijks zien. 

Groep 5 en 6
Wat was het fijn om iedereen weer te zien en te spreken. Er is veel gekletst, gelachen en gedeeld.
We hebben veel spellen gedaan, zijn creatief bezig geweest en hebben lekker buiten gespeeld. 
De kletsmuur zorgt voor vele blije gezichten, zo is er toch contact met de andere groep. 

Groep 7 en 8
De kinderen van groep 7/8 hebben een goede start gehad op school. De meeste geluiden van hen waren dat het fijn is om weer op school te zijn en elkaar weer te zien. Wel dat het een beetje gek is om met maar de helft van de kinderen in het lokaal te zitten. De kinderen nemen goed afstand van de leerkrachten en houden zich erg goed aan de maatregelen!

Delphina
In de Delphinagroep kwamen alle kinderen tegelijk op woensdag en vrijdag. Het waren drukke gezellige dagen. Er was veel te vertellen en het was erg gezellig om elkaar te zien. We zijn weer gestart met spreekbeurten en proefjes maar hebben ook veel spelletjes gedaan, bingo gespeeld, een Corona Kahoot en zijn begonnen met het maken van een lapbook.


Resultaten vragenlijst thuiswerken van ouders en kinderen

Bij deze willen we u bedanken voor het invullen van de vragenlijst die voor de meivakantie is uitgezet. De resultaten zijn met het team en de MR besproken en graag deel ik een aantal punten met u.

 • 59% vindt de communicatie vanuit school goed, 35% voldoende, 6% matig/onvoldoende.
 • Over de tevredenheid van de hoeveelheid werk per groep/niveau werd verschillend gereageerd: 24% vond het goed, 48% voldoende, 11% te weinig de overige 17 % vond het verschillend. Deze feedback hebben we meegenomen om de komende periode beter in te delen.
 • 79% vond het onderwijsaanbod goed
 • 81% gaf aan dat het goed lukte om de kinderen te instrueren
 • 67% gaf aan dat het kind voldoende zelfstandig kon werken.
Ook hebben de kinderen een vragenlijst ingevuld. Het gaf ons een beter beeld om te zien hoe het ging en welke verbeteringen er nodig waren.
 • 89% van de kinderen gaf aan dat het uitstekend/goed/ok ging
 • 73% van de kleuters voelt zich blij
 • 4% van de kinderen verdeelden zich en vonden het saai
 • 88% was tevreden over de Meet en de instructiefilmpjes
 • 80% vond de leerkracht goed te bereiken.
 • op de vraag "Wat mis je het meest?"was het antwoord heel vaak: "vrienden" en "de gezelligheid" en gelukkig ook  "het contact met de leerkracht"!

Opvang cruciale beroepen
Voor vragen over de opvang van kinderen van ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep kunt u mailen met de directeur: m.van.grieken@demarlijn.nl

Rapportage
Aan het eind van het schooljaar zijn jullie gewend om een rapport te krijgen van de laatste periode van het werken op de Marlijn. Ook nu zal dat gebeuren, maar de vorm zal wellicht anders zijn dan u gewend bent. We zijn druk bezig om hier een goede invulling aan te geven. We houden u op de hoogte. Het rapport zal 29 juni worden meegegeven (en dus niet op de oorspronkelijke datum van 25 juni). 

Vervallen van studiedag 2 juni:
De studiedag van 2 juni komt te vervallen. Dat betekend dat de kinderen "gewoon" naar school gaan. We hebben de besluit genomen, omdat we verwachten dat 1 juni alle scholen weer open gaan. Dat zou betekenen dat de eerste dag dat de kinderen allemaal weer naar school zouden mogen we een studiedag hebben. Vandaar het besluit om 2 juni wel naar school te gaan en geen studiedag te hebben. Mocht het besluit toch zijn om de scholen niet volledig open te laten gaan, dan vinden we dat we 2 juni nu beter kunnen gebruiken als lesdag dan een studiedag. 


We wensen u een goed weekend,

Team De Marlijn

Nieuwe ouders
Aanvraag gesprek
Kalender
<
Juni
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo